PROJEKTOVÝ A FINANČNÝ MANAŽMENT

  • Analýza spoločností, projektových zámerov a investičných možností
  • Hľadanie vhodných zdrojov financovania investičných zámerov
  • Poradenstvo v oblasti rôznych návratných a nenávratných finančných mechanizmov
  • Konzultačné služby v oblasti EÚ fondov
  • Riadenie projektového tímu vo fáze realizácie projektov
  • Krízový manažment a poskytovanie ad-hoc riešení
  • Spolupráca pri vytváraní stratégií, metodológií a európskych politík
  • Controlling a audit efektívnosti a účinnosti projektov

      VÝSKUM A VÝVOJ

      ZDRAVOTNÍCTVO

SMART TECHNOLÓGIE A INOVÁCIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

       ROZVOJ REGIÓNOV

       CESTOVNÝ RUCH